Header image  

SZKOŁA BLISKA KAŻDEMU
   
  Strona główna
   
 
 
 
Nowa pracownia językowa
pracownia1

Dnia 13 września 2010 roku w Gimnazjum Miejskim w Jedlinie-Zdroju została oddana do użytku nowa pracownia językowa. Pracownia wyposażona jest w 18 stanowisk. Każdy uczeń może korzystać ze słuchawek
i mikrofonu w celu komunikowania się z nauczycielem prowadzącym zajęcia językowe. Nauczyciel ma do dyspozycji laptopa z oprogramowaniem pozwalającym rozdzielać zadania wśród uczniów. W trakcie lekcji, wykorzystując zakupiony sprzęt, uczniowie mogą równocześnie pracować w parach lub grupach, ćwiczyć na głos czytanie, nie przeszkadzając pozostałym uczestnikom lekcji. Prowadzący ma również możliwość poprawiania ucznia tak, aby pozostali słuchacze tego nie słyszeli. Uczeń może czuć się mniej skrępowany w trakcie czytania i wypowiedzi ustnej.
Komputer – laptop w pracowni pozwala na wykorzystanie innych audiowizualnych metod na zajęciach, jak również umożliwia korzystanie z dziennika elektronicznego w trakcie lekcji, który od tego roku szkolnego zostaje  wdrożony w naszej szkole.
Pracownia została sfinansowana przez  Urząd  Miasta w Jedlinie-Zdroju.

Sporządził:
Maciej Krawczyk

pracownia2 starosta