Header image  

SZKOŁA BLISKA KAŻDEMU
   
  Strona główna
   
 
Nauczyciele
dyrektor szkoły, plastyka   BARBARA JAKACKA
matematyka   VIOLETTA ANUSZCZYK
język angielski   KATARZYNA BEREŹNICKA
informatyka, technika   PRZEMYSŁAW CHOMIAK
język niemiecki   MAŁGORZATA GRYGLIK-ZABAWA
wychowanie fizyczne   ADAM JACAK
matematyka   ANDŻELIKA JANICZEK
język angielski   MACIEJ KRAWCZYK
fizyka, chemia   WIOLETTA LEPUTA-STITOU
sztuka   JOANNA LUZIŃSKA
język polski   BOGDAN ŁOMIŃSKI
wychowanie fizyczne   ANETA MARCINIUK
wychowanie fizyczne   JAROSŁAW MARCINIUK
religia   PAWEŁ MIRASZEWSKI
język polski   MONIKA ORŁOWSKA-PAWLIK
język niemiecki   KATARZYNA MAŁOLEPSZA
historia, wos   AGNIESZKA SACKIEWICZ-WIĄCEK
geografia, biologia   JAN SOBIESKI
pedagog   MAGDALENA TOMASZEWSKA