Header image  


SZKOŁA BLISKA KAŻDEMU

   
  Strona główna
   
 
Konto bankowe

Nr 23 1020 5095 0000 5102 0011 3860
w Banku PKO BP S.A o/ I w Wałbrzychu