Header image  

SZKOŁA BLISKA KAŻDEMU
   
  Strona główna
   
 

Statut (Tekst jednolity z 16.11.2010.Nowelizacja dotyczy wprowadzenia konieczności realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum oraz zmian dotyczących końcowego egzaminu gimnazjalnego dla uczniów realizujących nową podstawę programową.)

Procedury
Podręczniki
PROGRAM WYCHOWAWCZY na lata 2009 - 2014
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
 
Dokumenty przygotowane w formacie doc. Tu można pobrać darmową przeglądarkę: Word Viewer